O tłumaczeniu na język polski nazwy „indium tin oxide”

Związek o nazwie angielskiej „indium tin oxide” nazywa się w języku polskim „tlenek cyny indu” (po słowie tlenek muszą być wymienione metale w kolejności alfabetycznej).
Nazwy „tlenek cynowo-indowy” i „tlenek cynowoindowy” były uznawane za równoważne i poprawne do lat siedemdziesiątych minionego stulecia (w tym okresie została ujednolicona i ujednoznaczniona cała nomenklatura chemii nieorganicznej).
Nazwa „tlenek indowo-cynowy” była niepoprawna ze względu na brak zachowania porządku alfabetycznego metali, acz była jednoznaczna.
Nazwa „tlenek indu i cyny” jest niepoprawna ponieważ jest niejednoznaczna (może oznaczać fizyczną mieszaninę tlenków, a nie jeden związek chemiczny).
Nazwa „tlenek indu domieszkowany cyną” jest niepoprawna ponieważ również jest niejednoznaczna (może oznaczać tlenek indu z wbudowanymi w strukturę atomami metalicznej cyny, a w związku o nazwie angielskiej „indium tin oxide”.