Prace

W ostatnim dziesięcioleciu IUPAC zaktualizował praktycznie wszystkie opracowania dotyczące nomenklatury i terminologii chemicznej, tym samym w zakresie bieżących prac Komisji Terminologii Chemicznej PTChem znajduje się przetłumaczenie i opracowanie zgodnie z normami języka polskiego ponad 5000 stron tekstu. Dlatego też zdecydowano na sukcesywne publikowanie poszczególnych części opracowywanych materiałów, w miarę postępowania prac nad ich tłumaczeniem i uzgadnianiem. Podczas prac nad tłumaczeniem materiały są publikowane w postaci aktualizowanych plików pdf.

Ponieważ otwarty sposób przygotowania poszczególnych pozycji pozwala na edycję w dowolnym momencie, to uprasza się P.T. Państwa Czytelników o nadsyłanie wszystkich nasuwających się uwag i komentarzy co do ich treści. Będą one cenne dla Komisji i na bieżąco pomogą udoskonalić polską terminologię chemiczną.

Materiały w trakcie opracowywania: