Materiały

Chemia ogólna i nieorganiczna

 • Nomenklatura chemii nieorganicznej, (zalecenia 1990). K. Dyrek, A. Samotus, Z. Stasicka (red.), Wiad. Chem. Biblioteka, ISBN 83-229-1879-8. [org. ang. Nomenclature of Inorganic Chemistry. Recommendations 1990. Blackwell, 1990].
 • Kompendium terminologii chemicznej, red. Z. Stasicka i O. Achmatowicz, ZamKor, Kraków 2005. ISBN 83-88830-79-1, [org. ang. Compendium of Chemical Terminology. IUPAC. Blackwell Science, 1997]
 • Nomenklatura związków nieorganicznych. P. A. Dobrowolski, F. Pruchnik. Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1988. ISBN 83-04-02692-9 [org. ang. Nomenclature of Inorganic Chemistry. How to name an inorganic substance. Definitive Rules 1970. Pergamon Press, 1977]

Chemia organiczna

 • Blue Book PL całość; Blue Book PL podzielona na rozdziały. Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, szósta wersja (aktualna) uwzględnia korekty oraz całość zmian i uzupełnienień wprowadzonych przez IUPAC w latach 2022-2023, [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names. Royal Society of Chemistry, 2013
 • Blue Book PL całość; Blue Book PL podzielona na rozdziały. Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, piąta wersja (nieaktualna) uwzględnia korekty, zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez IUPAC w latach 2022-2023, [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names. Royal Society of Chemistry, 2013
 • Blue Book PL całość; Blue Book PL podzielona na rozdziały. Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, czwarta wersja (archiwalna, nieaktualna) uwzględnia korekty, zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez IUPAC do marca 2021, [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names. Royal Society of Chemistry, 2013
 • Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, trzecia wersja (archiwalna, nieaktualna), uwzględnia korekty i uzupełnienia wprowadzone przez IUPAC do grudnia 2017, [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names. Royal Society of Chemistry, 2013], pierwsza wersja, (archiwalna, nieaktualna), kwiecień 2016.
 • Nomenklatura związków organicznych. Część A, Węglowodory. Część B, Podstawowe układy heterocykliczne. red. O.Achmatowicz, PWN Warszawa-Łódź, 1978. [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. Sections A, B, C, D, E, F, and H. Definitive Rules, London, Butterworth, 1979]
 • Nomenklatura związków organicznych. Część C, Związki z grupami zawierającymi atomy węgla, tlenu, azotu, fluorowców, siarki, selenu i/lub telluru. red. O.Achmatowicz, ISBN 83-01-00546-7. PWN Warszawa-Łódź, 1979. [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. Sections A, B, C, D, E, F, and H. Definitive Rules, London, Butterworth, 1979]
 • Nomenklatura związków organicznych. Część D, Związki organiczne zawierające poza węglem, wodorem, tlenem, azotem, fluorowcami, siarką, selenem i tellurem również inne pierwiastki. red. O.Achmatowicz , ISBN 83-01-02179-9. PWN Warszawa-Łódź 1981.[org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. Sections A, B, C, D, E, F, and H. Definitive Rules, London, Butterworth, 1979]
 • Nomenklatura związków organicznych. Część. E, Stereochemia. red. O.Achmatowicz, ISBN 83-01-00177-1. PWN Warszawa 1979.[org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. Sections A, B, C, D, E, F, and H. Definitive Rules, London, Butterworth, 1979]
 • Nomenklatura związków organicznych. Publikacja zawiera części A, B, C, D i E wydane odrębnie w latach 1978-1981: PWN Warszawa, 1992. [org. ang. Blue Book]
 • Nomenklatura związków organicznych. Część F. Produkty naturalne i związki pokrewne,Wiad. Chem. , 33, 44-58 (1979). [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry, Section F: Natural Products and Related Compounds. Recommendations 1999, Pure Appl. Chem. 71(4), 587-643 (1999)]
 • Nomenklatura związków organicznych. Część H. Związki o modyfikowanym składzie izotopowym, Wiad. Chem., 33, 698-702 (1979) [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry, Section H: Isotopically Modified Compounds (Recommendations 1978). Pure Appl. Chem., 51(2), 353-380 (1979)]
 • Skorygowana nomenklatura rodników, jonów, jonorodników i podobnych indywiduów chemicznych. M. Hoffmann, S. Milewski, W. Przychodzień, T. Sokołowska, D. Witt, Wiad. Chem. Biblioteka, 2001. ISBN 83-229-1082-7. [org. ang. Revised nomenclature for radicals, ions, radical ions and related species (IUPAC Recommendations 1993). Pure Appl. Chem., 65(6), 1357-1455 (1993)]
 • Nomenklatura węglowodanów. Zalecenia 1996. T. Sokołowska, A. Wiśniewski, Wiad. Chem. Biblioteka, 2000. ISBN 83-229-1964-6. [org. ang. Nomenclature of Carbohydrates (Recommendations 1996), Pure Appl. Chem., 68(10), 1919-2008 (1996)]
 • Podstawowa terminologia stereochemii. Zalecenia 1996. O. Achmatowicz, B. Szechner, Wiad. Chem. Biblioteka, 1999, ISBN 83-229-1917-4 [org. ang. Basic terminology of stereochemistry (IUPAC Recommendations 1996), Pure Appl. Chem., 68(12), 2193-2222 (1996)]
 • Glosariusz nazw klas związków organicznych i reaktywnych produktów pośrednich oparty na strukturze. Zalecenia 1994. F. Kaźmierczak, J.Gawroński, Wiad. Chem. Biblioteka, 2006, ISBN 83-88555-48-0, ISBN 978-83-88555-48-0 [org. ang. Glossary of Class Names of Organic Compounds and Reactive Intermediates Based on Structure (IUPAC Recommendations 1995), Pure Appl. Chem. 67(8-9), 1307-1375 (1995)]
 • Nomenklatura związków organicznych, Poradnik dla nauczycieli. Z. Kluz, M. Poźniczek, Wiad. Chem. Biblioteka, 1999. ISBN 83-229-1948-4.

Chemia fizyczna

Chemia polimerów

Chemia analityczna

 • Nomenklatura chromatograficzna. Sekcja wydawnicza IChF PAN 1996, ISBN 83-901844-4-3, [org. ang. Nomenclature for Chromatography, Pure Appl.Chem. 65 819-872 (1993)].

Krystalografia