Blue Book

Blue Book PL całość; Blue Book PL podzielona na rozdziały. Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, szósta wersja (aktualna) uwzględnia korekty oraz całość zmian i uzupełnienień wprowadzonych przez IUPAC w latach 2022-2023, [org. ang. Nomenclature of Organic Chemistry. IUPAC Recommendations and Preferred Names. Royal Society of Chemistry, 2013