Skład Komisji Terminologii Chemicznej PTChem

Przewodniczący

 • Osman Achmatowicz

Sekretarz

 • Tomasz Sierański

Podkomisja Terminologii Chemii Nieorganicznej

 • Alina Bieńko
 • Barbara Machura
 • Jan Grzegorz Małecki
 • Tomasz Sierański
 • Marcin Świątkowski
 • Elżbieta Wenda

Podkomisja Terminologii Chemii Organicznej

 • Osman Achmatowicz
 • Łukasz Albrecht
 • Piotr Bałczewski
 • Tomasz Janecki
 • Barbara Szechner

Podkomisja Terminologii Chemii Analitycznej

 • Zygfryd Witkiewicz

Podkomisja Terminologii Chemii Polimerów

 • Stanisław Słomkowski