Poszczególne rozdziały Kompendium Nomenklatury Makromolekularnej, które były wcześniej opublikowane oddzielnie:

  • Rozdział 1: Polimery 31, 176-180 (1986), [org. ang. Basic Definitions of Terms Relating to Polymers 1974, Pure Appl. Chem. 40(3), 477-491 (1974)],
  • Rozdział 2: Polimery 31, 213-222 (1986), [org. ang. Stereochemical Definitions and Notations Relating to Polymers (Recommendations 1980), Pure Appl. Chem. 53(3), 733-752 (1981)],
  • Rozdział 3: Polimery 34, 127-130 (1989), Polimery 34, 176-179 (1989); Polimery 34, 224-227 (1989). [org. ang. Definitions of Terms Relating to Individual Macromolecules, Their Assemblies, and Dilute Polymer Solutions (Recommendations 1988), Pure Appl. Chem. 61(2), 211-241 (1989)],
  • Rozdział 4: Polimery 38, 137-145 (1993), Definitions of Terms Relating to Crystalline Polymers (Recommendations 1988), Pure Appl. Chem. 61(4), 769-785 (1989)],
  • Rozdział 7: Polimery 36, 395-397 (1991), Polimery 36, 452-455 (1991); Polimery 37, 38-40 (1992) [org. ang. Source-Based Nomenclature for Copolymers (Recommendations 1985), Pure Appl. Chem. 57(10), 1427-1440 (1985)],
  • Rozdział 8: Polimery 36, 204-208 (1991), [org. ang. A Classification of Linear Single-Strand Polymers (Recommendations 1988), Pure Appl. Chem. 61(2), 243-254 (1989)].