Blue Book

Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, piąta wersja (aktualna) uwzględnia korekty, zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez IUPAC w latach 2022-2023.