Blue Book

Nomenklatura związków organicznych. Rekomendacje IUPAC i nazwy preferowane 2013, czwarta wersja (aktualna) uwzględnia korekty, zmiany i uzupełnienia wprowadzone przez IUPAC do marca 2021.